Propagace, podpora prodeje

   … jak, kde a za co nejmíň zajistit vaši propagaci ??    … jaká media využívat ??  atd., atd.

   

Ať už pro Vás budu zajišťovat tiskoviny všeho druhu, dárkové předměty, indoor či otdoor reklamu nebo PR či reklamu v mediích - princip naší spolupráce bude stejný. 

  • Vstupní jednání u Vás, stanovení zadání - zdarma
  • Návrh – v bodech – toho co nabízím zajistit – zdarma
  • Zpracování konkrétních návrhů – s doporučením PROČ a JAKOU formu propagace volit – s cílem optimalizace jejího působení a nákladů
  • Realizace na základě Vámi odsouhlaseného návrhu a rozpočtu
  • Výběr dodavatelů, kalkulace cen
  • Komunikace s grafiky, IT pracovníky a dodavateli – tzn. tvorba zadání, zpracování korektur, kontrola termínů atd.
  • Komunikace s tiskovými / elektronickými medii – jejich výběr, tvorba zadání, jednání o cenách, realizace PR nebo inzerce.
  • Doporučení k Vašemu webu a k využívání sociálních sítí – vč. aktualizace příspěvků, realizace kampaní atp. 

Veškeré objednávky / platby dodavatelům půjdou od Vás – máte komplexní přehled a kontrolu.

Moje odměna bude stanovena předem a zaplacena na základě faktury.

„Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. “ 

Henry Ford  

neresteto.cz

Kontaktujte mně

ARC marketing

Ing.Václav Džambík

708 00 Ostrava - Poruba

E: marketing@neresteto.cz

     arc1@centrum.cz

T: +420 733 677 912

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.